Jezus is als persoon jouw reinheid, zuiverheid en heiliging

Het schild des geloofs” (Efeziërs 6:16)

Mijn geloof is niet iets van mijzelf. “Mijn” geloof? Mijn geloof is Iemand die voor mij staat. Mijn geloof is een persoon die zegt: “Ik hou van jou!” Die geloof ik, die vertrouw ik.

Dat geloof hoef ik niet zelf op te hoesten. Hij maakt dat ik geloof in Hem!

Daarmee worden de brandende pijlen van de boze gedoofd. Brandende pijlen. Waarin bestaat de macht van de boze?

In ons geloof in zijn leugens over God en Zijn kinderen. Bijvoorbeeld dat heiliging alleen maar voor hoogmoedigen is. Is het streven naar heiliging hoogmoedig?

Heil is, dat je je hele viezigheid aan Hem geeft.

“Jezus, was mij schoon van mijn viezigheid en komt U ervoor in de plaats. U als persoon bent mijn reinheid, mijn zuiverheid en mijn heiliging.”


Uit: Geestelijke strijd