Vechten is eigenlijk: wegkruipen achter Jezus!

Efeze 6: 10-18

De bijbel spreekt hier van een front. O, denk je, als ik me aan een front bevind, mag ik wel een volwassen krijger zijn!

Watchman Nee heeft een prachtig boekje over Efeze geschreven: “Zitten, wandelen, standhouden”.

Zitten: Je gaat er niet meteen op uit om te knokken. In de eerste 3 hoofdstukken van Efeze gaat het over zitten. Dat is: luisteren. Zoals Maria aan de voeten van Jezus zat.

Martha is druk bezig het huis voor Jezus in orde te maken – Maria maakt haar hárt klaar voor Jezus. Martha bijt haar zuster kwaad toe: “Je zit maar te niksen!” Maar ze zat niet te niksen. Ze deed het belangrijkste dat er te doen was: zitten en luisteren. Daar begint alle christenzijn mee.

Als je dan geluisterd hebt, komt: wandelen. Dat wat je gehoord hebt, door te zitten en te luisteren, ga je als vanzelf in praktijk brengen.

Als je dan geluisterd hebt, komt: wandelen. Dat wat je gehoord hebt, door te zitten en te luisteren, ga je als vanzelf in praktijk brengen. Want… als vanzelf komt door te zitten en te luisteren… Jezus bij je binnen! Jezus, het vleesgeworden Woord!

De zalving van Maria: een expressie van wandelen

Zoals bij Maria was gebeurd, die Jezus zalfde voor Zijn begrafenis. Een prachtige daad was dat. Wat een expressie van wandelen!

Zoek je kracht in de Heer

Als derde komt dan: standhouden in de strijd. Dat is iets anders dan vechten: onze manier van vechten tegen demonen – waar ze ook zitten, wat er ook van achtergebleven kan zijn vanuit onze families of ons verleden. Moet ik daar tegen vechten?

Ik zal het je meteen maar vertellen: vechten, zoals het hier de bijbel van je gevraagd wordt, is eigenlijk: -sorry voor het woord- wegkruipen achter Jezus! Dat is je enige kans! Nooit met je blote handen. Dat lukt je niet!


Bron: Geestelijke strijd