“Jezus, het lukt me niet uit de put te komen. Komt U erin!”

Laat Hem toe in je gevoelens

Ik heb zo geworsteld met mijn gevoelens. Het gevoel is zo ongelooflijk bedorven, totdat het Hem in handen gegeven wordt. Al mijn gevoelens, mijn opgestapelde angst bracht ik bij Hem. “Jezus, kom er binnen”.

Wat bracht dat een geweldige verandering, om er niet zelf tegen te hoeven strijden.

Alle verdriet, rouw, eenzaamheid, kwaad zijn op jezelf, woedend zijn op anderen.

Is dat erg dat je woedend bent?

Nodig Hem uit: “Jezus, kom in mijn woede binnen, want woede van binnen vernietigt mij. Het heeft aan het kruis uw leven gekost. Kom erin!”

Ik ben heel lang een put-mens geweest. Maar ik heb leren bidden: “Jezus, het lukt me niet uit de put te komen. Komt U erin!”

Doe dat ook; bij elke gelegenheid. Pleeg overleg. Hij als generaal heeft het overzicht. Hij openbaart jou ook wat er in je omgeving fout is, zodat je ervoor kunt bidden.

In de reformatorische kring zijn we altijd rationeel omgegaan met de waarheid: het uitschrijven en ondertekenen van leerstukken, die het kenmerk zijn van de goede christen. En dan gingen we op zoek naar afwijkingen daarvan bij andere broeders en zusters, andere gemeenten. De zuivere verkondiging van het woord!

In onze reformatorische kringen hebben we altijd op ons verstand vertrouwd en het gevoelsleven verwaarloosd. Dat is zo glibberig. Roept iemand “Halleluja!”? Kijk uit!

Als je je gevoel buiten je relatie met Jezus laat, gaat er een ander over

Inderdaad, pas op! Want als je je gevoel buiten je relatie met Jezus laat, gaat er een ander over als Jezus en dat is gevaarlijk! We moeten onze gevoelens niet wegstoppen.

Zeker, we moeten er niet op vertrouwen; gevoel is geen draagvlak voor mijn geloof. Maar ik vraag Jezus er binnen te komen om ook daar te wonen en daar ook te leven en mij gelukkig te maken.

Je verstand vertrouwen en je gevoel afwijzen is zo dom! Vertrouw of beide of geen van beide!

Ik vertrouw noch mijn wil, noch mijn gevoel, noch mijn verstand als Jezus er niet van mij over mag gaan!

Ik heb geleerd: Ik vertrouw noch mijn wil, noch mijn gevoel, noch mijn verstand als Jezus er niet van mij over mag gaan!


Bron: Geestelijke strijd