Het is bij mij als een bom ingeslagen, toen ik ontdekte wat Jezus eigenlijk kwam doen

Gods wapen in de strijd om ons hart

Heel Israël liep altijd weer onder Hem vandaan. Het is nooit langer dan veertig jaar God trouw gebleven. Hoe loste God dit op?

Hij zelf is naar beneden gekomen om ons herstel te brengen van de breuk met God. In het Oude Testament is dit gedeeltelijk gelukt, maar nog helemáál niet volkomen!

God komt altijd Zijn mensen achterna!

Dan komt Jezus! Dat is Gods herstelplan. God komt altijd Zijn mensen achterna!

Wonderlijk hoe God binnenkomt in deze bezette wereld, in dit nog altijd door de duivel bezet gebied:

God zendt Zijn eeuwige Zoon, die altijd één met Hem is geweest, naar beneden, om de aarde te heroveren voor Zijn liefde… in de gedaante van een bloot kindje. Blij verwonder ik me er steeds weer over: “Heer, hoe kunt U als kindje de wereld heroveren?”

“Heer, hoe kunt U als kindje de wereld heroveren?”

Ik vind het altijd zo’n wonderlijk verhaal in de Bijbel. God zegt tegen Zijn Zoon: “Kruip jij maar in de huid van de mensen. Word een kind. Zoek de mensen maar op waar ze zijn komen zitten.”

Hoezo? Denk je. Waar zitten ze dan?

In een dode wereld. In de dood!

Waar je je uitlevert aan de machten en de ruzies en de vreemde leugens van satan, daar kom je onder de macht van satan te staan. En dan zit je in het rijk van de duisternis, in het niemandsland, het rijk van de liefdeloosheid, van de macht der dood.

Zo noemt Jezus hem: de overste van de macht van de dood.

Daar zijn we ons niet bewust van.

De dood loert altijd om je heen hier op aarde.

Gods liefde tot in de dood

Wat kwam Jezus hier doen? Hoe heeft Jezus onze harten terugveroverd voor God?

Het is bij mij als een bom ingeslagen, toen ik ontdekte wat Jezus eigenlijk kwam doen:

Hij kwam, om zich door ons in het doodsrijk te laten vermoorden!

Dat deed Gód niet! God heeft Zijn Zoon niet gestraft. Dat hebben wij gedaan! Wij hebben de spookrijder, die tegen alle richtinggevoel van ons inging, een kopje kleiner gemaakt.

En Jezus laat dat gebeuren! Jezus laat zich door Zijn moordenaars doden… om bij Zijn moordenaars te kunnen komen!

Hoe vind je dat? Dat doet voor mij alle hemeldeuren open!

God stierf bij mij naar binnen, om mij uit de dood weg te halen!

God stierf bij mij naar binnen, om mij uit de dood weg te halen!

Dat lees ik in mijn bijbel, de persoonlijke liefdesbrief van God aan mij.

Hoe strijdt Jezus tegen de boze machten? Wat gebeurt er eigenlijk als Jezus sterft?

Jezus heeft vlees en bloed gekregen om te kunnen stérven!

Hebreeën 2:14: “Zoals onze kinderen vlees en bloed aannemen als ze geboren worden, zo ook Jezus, opdat Hij door Zijn dóód de macht over de dood van zijn troon zou stoten!”

Door Zijn dood? De duivel dacht natuurlijk: ik heb Hem! Nee, Jezus had hém!

Dat is evangelie! Zo iets wonderbaarlijks! Als je in de ellende zit, dan komt Hij dáár je opzoeken!

Als je van binnen kapot zit, dáár komt Jezus bij jou!

Hij stootte door alle grenzen van de dood heen om bij jou te kunnen komen!


Bron: Geestelijke strijd